Szkolenia

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny (poziom dofinansowania wynosi 100%).

 • Uczestnik Projektu deklaruje udział we wszystkich trzech modułach szkoleniowych (Moduł I, Moduł II oraz Moduł III), co ma na celu objęcie go jak największym wsparciem w ramach projektu i pozyskanie różnorodnej wiedzy, co wpłynie na wzrost jego kwalifikacji w poszczególnych dziedzinach.

 • W ramach Projektu przewiduje się zorganizowanie czterech modułów szkoleniowych:
  – Moduł I– Szkolenie ,,Profesjonalna obsługa klienta zagranicznego w branży turystycznej” – zajęcia w systemie 1 lub 2 razy w tygodniu; miejsce szkoleń: woj. zachodnniopomorskie; (50 godzin);
  – Moduł II– Szkolenie z języka niemieckiego – zajęcia w systemie 1 lub 2 razy w tygodniu; miejsce szkoleń: woj. zachodnniopomorskie; (90 godzin). Udział w egzaminie Goethe-Zertifikat A1 lub A2 lub równorzędny.
  – Moduł III
  – Szkolenie modułowe do wyboru przez uczestnika z zakresu sportu, turystyki, zdrowia – zajęcia w systemie 1 lub 2 razy w tygodniu; miejsce szkoleń: woj. zachodnniopomorskie, (16 godzin). Moduł specjalistyczny (do wyboru):
  I. Szkolenie instruktora ,,Nordic Walking” plus przewodnik po okolicy – 1. Zasady, sprzęt, bezpieczeństwo. 2. Ćwiczenia rozciągające, rozgrzewające, uspokajające. 3. Techniki marszu. 4. Praktyka w terenie. 5. Elementy krajoznawstwa (16 godzin)
  II. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – zgodnie z wytycznymi, schematami Europejskiej Rady Resuscytacji – 1. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. 2. Zatrzymanie czynności życiowych. 3. Zadławienie ciałem obcym. 4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia. 5. Rany i oparzenia – zaopatrywanie. 6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów. 7. Zestaw pierwszej pomocy. 8. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia (16 godzin)
  III. ,,Aktywny Senior” – 1. Gimnastyka dla osób starszych – powtórzenie anatomii i biomechaniki. 2. Cele zajęć profilaktyczno-usprawniających dla osób starszych. 3. Uwarunkowania zdrowotne usprawniania rekreacji ruchowej. 4. Specyfika pracy z osobami starszymi. 5. Metodyka zajęć, tok lekcyjny. 6. Przedstawienie ćwiczeń gimnastycznych i ich modyfikacji dostosowanych do możliwości ruchowych osób starszych (ćwiczenia z zakresu sensomotoryki, usprawniające, wzmacniające, relaksacyjne, oddechowe, rozciągające). 7. Rola przyborów w ćwiczeniach gimnastycznych dla osób starszych; (16 godzin)
  – Moduł IV – Szkolenia z zakresu stosowania i wdrażania coachingu dla kadry kierowniczej firm biorących udział w projekcie – szkolenie jednodniowe; miejsce szkoleń: woj. zachodniopomorskie; (8 godzin)

 • Szkolenia będą odbywały się w systemie 1 lub 2 dni w tygodniu (w dni robocze poza godzinami pracy Uczestników oraz w weekendy).

 • W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione materiały pomocnicze (materiały szkoleniowe, wydruki, notesy, długopisy) oraz przerwy kawowe.

 • Termin realizacji szkoleń będzie zgodny z opracowanym harmonogramem.

 • Szkolenia będą organizowane w miejscu wskazanym przez Beneficjenta na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 • Po ukończeniu każdego modułu szkoleniowego Uczestnik Projektu otrzyma certyfikat/zaświadczenie potwierdzające jego udział w szkoleniu.