rozeznanie rynku na wynajem sali i przerwy kawowe

Szanowni Państwo,

Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. realizuje projekt „Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej – szkolenie pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy Państwa do przedstawienia kalkulacji kosztów dotyczących usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi przerw kawowych dla uczestników projektu, zgodnie z załącznikami:

Rozeznanie rynku na wynajem sali i przerwy kawowe
Załącznik 1 i 2
Załącznik 3