Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania wstępnej kalkulacji kosztów dla poniższych usług, zgodnie z podaną specyfikacją:

Wynajem sali szkoleniowej pobierz

Catering pobierz

Zakup podręczników pobierz

Wydruk materiałów szkoleniowych pobierz