Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania wstępnej kalkulacji kosztów dla poniższych usług, zgodnie z podaną specyfikacją:

Dostawa podręczników

Catering

Wynajem sal szkoleniowych

Prowadzenie zajęć