O projekcie

Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. realizuje projekt ,,Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej – szkolenia pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji Projektu: 02 kwietnia 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw sektora turystycznego, głównie grupy SPA i sanatoryjnej, poprzez wdrożenie kompleksowego programu szkoleń dla 100 przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób kadry kierowniczej, z co najmniej średnim wykształceniem.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty do końca grudnia 2013 r. w województwie zachodniopomorskim przez spełnienie celów szczegółowych tj.:

  • Przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników – z grupy firm MŚP branży turystycznej do profesjonalnej obsługi klienta zagranicznego.
  • Przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników – w zakresie umiejętności wykorzystania języka niemieckiego do profesjonalnej obsługi klienta zagranicznego.
  • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i ich pracowników – w zakresie uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z fakultatywnej specjalizacji w SPA i ośrodkach sanatoryjnych.
  • Podniesienie wiedzy z zakresu stosowania i wdrażania coachingu w firmach SPA i sanatoryjnych przez osób z kadry kierowniczej – z MŚP województwa zachodniopomorskiego.
  • Poprawa konkurencyjności i pozycji zawodowej na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego przedsiębiorców i ich pracowników z branży turystycznej (w tym również osób z kadry kierowniczej).