Nabór na stanowisko: Kierownik projektu

Szczecińskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie informuje
o możliwości składania ofert na stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Kierownik projektu

Wymagania dotyczące stanowiska:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość obowiązujących wytycznych PO KL;
 • doświadczenie w realizacji projektów PO KL;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Do obowiązków należeć będzie m.in.:

1. Realizacja, nadzór i kontrola Projektu m.in.

 • nad prawidłowym oznaczeniem wszystkich dokumentów wytworzonych w ramach realizowanego Projektu.
 •  nad prawidłowym przeprowadzeniem procesu promocji w ramach realizowanego Projektu.
 •  nad prawidłowym ponoszeniem wydatków w ramach Projektu pod kontem ich kwalifikowalności.
 • nad prawidłowym przechowywaniem dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów Uczestników Projektu
 • nad prawidłowym przebiegiem procesu archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu.

2. Weryfikacja dokumentów księgowych związanych z realizowanym Projektem pod względem merytorycznym

3. Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów.

4. Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych pracownikom Biura Projektu rozpoczynającym pracę w ramach Projektu.

5. Powierzanie pracownikom Biura Projektu wykonywanie czynności, obowiązków i poleceń związanych z realizowanym Projektem.

6. Podejmowanie decyzji wiążących w zakresie swoich kompetencji.

7. Wykonywanie innych czynności związanych z pełnionym stanowiskiem w ramach Projektu.

                                                                         

 

Oferujemy:

 •    Ciekawą pracę w młodym i sympatycznym zespole;
 • Możliwość rozwoju zawodowego przy realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych i nie tylko;
 • Współpracę na podstawie umowy o pracę na 3/4 etatu.

 

Oferty (CV i list motywacyjny) należy składać na adres e-mail:

rekrutacja-projekty@sce.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.