Kody PKD

Poniżej przedstawiamy kody PKD działalności adresatów szkoleń w ramach projektu:

PKD: 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
PKD: 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD: 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
PKD: 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
PKD: 86.10.Z – Działalność szpitali
PKD: 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
PKD: 86.90.D – Działalność paramedyczna
PKD: 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD: 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne