Informacja o wyborze wykładowcy

Informujemy, iż zakończono postępowanie ofertowe dot. wyboru wykładowcy/ trenera (zapytanie ofertowe nr 02/PK/8.1.1/POKL/2013) w związku z realizacją szkoleń w ramach realizowanego projektu.
Informacja o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty została przesłana do Oferentów.